Blog

Medytacja prawości 💗

Prawość serca oczyszcza
moją przestrzeń
wewnętrzną i zewnętrzną.

Prawość serca oczyszcza
moje ciało,
mój dom i mój świat.

Prawość serca oczyszcza
moją drogę,
moją przeszłość i przyszłość.

Prawość serca oczyszcza
mój umysł,
zbiorowy umysł i zjednoczony umysł.

GaB, 11 maja 2020 💞

Medytacja Mistrza

Mistrzu Prawdy
– jesteś tu wewnątrz?
Pokaż mi jasną stronę!
Tak, jasna prawda…

Mistrzu Nieustraszony
– co z moim bezpieczeństwem?
Obejmij moje serce w pełni!
Tak, wielkie serce…

Mistrzu Mocy
– jak przezwyciężyć niemoc?
Przekonaj mnie, że mogę!
Tak, moc wyboru…

Mistrzu Wielowymiarowy
– gdzie mój prawdziwy dom?
Obudź mnie ze snu zagubienia!
Tak, wyższa świadomość…

GaB, 3 maja 2020😷

Medytacja schronienia

Czysta Kraina Schronienia
jest zawsze ze mną.

Prawość serca do głębi
oczyszcza i uzdrawia mnie.

Poczucie własnej wartości
w uniwersalnym wielkim Ja.

Otwartość mimo wszystko
to siła życia we mnie.

GaB, 15 kwietnia 2020 😇