Blog

Kultywacja ewolucji

Kultywuję wielką Nadzieję,
bez której trudno żyć radośnie
w beznadziejnym świecie…

Kultywuję wielką Prawdę,
bez której trudno żyć bezpiecznie
w zakłamanym świecie…

Kultywuję wielką Mądrość,
bez której trudno żyć szczęśliwie
w ociemniałym świecie…

Kultywuję wielką Ewolucję,
której pragnie współczujące serce
tęskniąc do Krainy Szczęśliwości…

GaB’15.01.2020

Medytacja procesu

Odwołuję się do
nadludzkiej świadomości,
aby pojąć ludzki świat
i docenić wartość życia.

Odwołuję się do
nadludzkiej miłości,
aby uzdrowić swoje serce
i objąć żyjące istoty.

Odwołuję się do
nadludzkiej tolerancji,
aby uwolnić się od lęku
i odnaleźć święty spokój.

GaB’14.01.2019

Medytacja przemiany

Zatrzymuję niespokojny umysł,
uwaga na chwili obecnej –
oddycham lekko tu i teraz…
Ta chwila jest pełnią!

Puszczam napięcia przywiązań,
uwalniam siebie i mój świat –
przyjmuję dane błogosławieństwa…
Wyzwolenie jest łaską!

Oddaję się wyższej świadomości
ponad lękiem, ponad ego –
jestem wielowymiarową istotą…
Prawda jest drogą!

Powracam do prawdziwego domu
z ufnością i spokojem –
budzi mnie światło życia…
Przebudzenie jest misją!

GaB, Warszawa’2017