Blog

Dostrojenie

Dostrojenie

Dostrajam się do uzdrawiającej energii,
Do najwyższej wibracji ducha,
Wznoszę się ponad ziemskie cierpienie
Do krainy wiecznej szczęśliwości.

Dostrajam się do tego, co najlepsze na Ziemi,
Do przyjemności bycia wśród żywych,
Włączam się do pozytywnego współdziałania
Dla dobra wszystkich czujących istot.

Dostrajam się do prawdziwych przyjaciół,
Do współczujących i życzliwych dusz,
Powierzam się magnetyzmowi serc
Dla spełnienia radości kontaktu…

GaB, Warszawa

Radykalne wybaczenie

Radykalne wybaczenie

Radykalnie wybaczam rodzicom,
że nie kochali mnie, jak powinni.
Wybaczam nauczycielom, że
nie nauczyli mnie żyć szczęśliwie.

Radykalnie wybaczam lekarzom,
że nie zdołali zapewnić mi zdrowia.
Wybaczam politykom, że
nie zabezpieczyli mi dobrego życia.

Radykalnie wybaczam przyjaciołom,
że nie byli bezinteresowni wobec mnie.
Wybaczam partnerom, że
nie spełnili moich marzeń.

Radykalnie wybaczam Bogu,
że stworzył cierpienie, by nas uczyć.
Wybaczam przewodnikom duchowym, że
nie wyprowadzili mnie z ciemności.

Radykalnie wybaczam wszystkim,
którzy wypełnili naszą wspólną karmę.
Wybaczam sobie samej, że
stworzyłam nieświadomie przyczyny.

GaB, Warszawa