METODA REGRESJI REINKARNACYJNEJ

Wgląd w poprzednie wcielenia stał się dla mnie możliwy przez regresję niehipnotyczną, która jest jedną z wielu metod stosowanych obecnie na świecie i w Polsce. Stworzył ją w 1968 roku Amerykanin Bryan Jameison jako “past-life regression”.
Moim bezpośrednim nauczycielem był Szwed Dr Jan Erik Sigdell, który  zaczął  stosować tą metodę od 1980 roku w Europie i w miarę swoich doświadczeń rozwinął ją. 

Na czym polega regresja niehipnotyczna?

Regresja reinkarnacyjna niehipnotyczna jest duchową terapią. Różni się od hipnozy tym, że nie uzależnia od osoby prowadzącej ani nie wykształca podatności na manipulację umysłem. Polega na współpracy z osobą prowadzącą, która wprowadza w pewien rodzaj transu w porozumieniu z podświadomością i nadświadomością osoby poddającej się regresji. Jest to metoda bezpieczna i sprzyjająca rozwojowi świadomości.
Sesja regresji jest mentalną podróżą do wewnątrz – do zapisanych w podświadomości wydarzeń z poprzednich wcieleń, aby odnaleźć pierwotne przyczyny obecnego stanu.
Regresja pokazuje, z jakim bagażem karmicznym urodziliśmy się w tym życiu, skąd pochodzą te energie i dlaczego tutaj są kontynuowane. Można również zbadać zapomniane dzieciństwo, życie płodowe i narodziny w obecnym życiu, jeśli ktoś ma takie potrzeby.

Sesja indywidualna trwa około 2-3 do 4 godzin. Na początku spotkania jest rozmowa wstępna na wymianę niezbędnych informacji. Następnie jest wprowadzenie w relaks, w pozycji leżącej i z zamkniętymi oczami, ale przy zachowaniu świadomości. Kierunek regresji nadaje osoba regresowana przez postawienie swoich pytań (max 3 najważniejsze pytania na jedną sesję).
Podróż w przeszłość odbywa się przez odnajdywanie wydarzeń, jakie najmocniej zapisały się w podświadomości i wpływają na to życie. Osoba regresowana szuka odpowiedzi na swoje pytania, wyjaśnienia źródła i łańcucha przyczyno-skutkowego obecnych problemów. Gdy zrozumie się przyczyny, wtedy znajduje się odpowiedzi. Następnie osoba zajmuje się porządkowaniem na poziomie duchowym, odwołując się przy tym do Pomocnika Duchowego (świadomości pomocniczej). Regreser prowadzi, ale nie narusza wolnej woli osoby. W czasie jednej sesji jest możliwe poznać kilka swoich wcieleń.

Dla kogo jest regresja?

-Każdy zainteresowany jest gotowy w pewnym stopniu do tego wglądu. Ważna jest determinacja i głębokie zainteresowanie wglądem, aby podświadomość była skłonna otworzyć się i ujawnić przeszłość. Przeszkody świadczą o niedostatecznej gotowości osoby.
-Zdarza się, że opór podczas sesji okaże się tak duży, że głębszy wgląd stanie się niemożliwy. Jest to naturalna regulacja, którą należy respektować. Można przy tej okazji zbadać swoje blokady.
-Sesja regresywna polega na współpracy z regreserem. W czasie sesji nic nie może się wydarzyć bez zgody osoby regresowanej. Osoba ta jest cały czas świadoma i obserwuje, co jej się objawia w obrazach, myślach, uczuciach, emocjach, oraz wrażeniach w ciele.
-Osoby niepełnoletnie mogą skorzystać z regresji tylko za zgodą rodziców (opiekunów), którzy uznają, że jest to ich dziecku potrzebne z jakichś ważnych powodów. Zgoda dziecka jest oczywiście niezbędna.
-Przeciwwskazania dotyczą jedynie osób, które biorą leki psychotropowe lub narkotyki, także uzależnionych od alkoholu. Również osoby zaburzone umysłowo (niesamodzielne umysłowo) nie są w stanie skorzystać z regresji.
-Statystycznie 10% osób nie wchodzi w regresję za pierwszym razem, zwykle przeszkadza silny lęk przed przekroczeniem „tajemnej kurtyny” podświadomości. Warto zauważyć, że 90% osób wchodzi w regresję.
-Jedna udana sesja zwykle wystarcza, aby załatwić najważniejsze sprawy. Nie ma konieczności serii spotkań. Każdy sam decyduje, ile razy chce się poddać regresji i w jakich odstępach czasu. Czasem potrzeba dwóch lub kilku sesji, jeśli ktoś ma dużo pytań lub powolne tempo. Długa kilkugodzinna sesja sprzyja głębszym wglądom.

O co pytamy w regresji?

Możemy zbadać, skąd pochodzą obciążenia losowe, z którymi przyszliśmy na ten świat i ogólnie to, co nazywamy potocznie losem. Materiałem na regresję mogą być: problemy psychiczne, problemy zdrowotne, relacje z ludźmi, sytuacja życiowa.
1- Szukamy praprzyczyny blokad psychicznych, lęku, fobii, poczucia winy, wszelkich urazów, depresji,  poczucia braku swojej wartości czy sensu życia i innych przeszkód psychicznych. Również możemy zbadać, dlaczego jakiś schemat powtarza się w naszym życiu.
2 – Zajmujemy się też manifestacją skutków karmicznych w ciele, jak urazy fizyczne, choroby i podatność na choroby, napięcia i słabe miejsca w ciele. Wszystkie wrodzone wady i znamiona ujawniają swoje przyczyny w urazach z poprzednich wcieleń.
3 – Relacje partnerskie i z innymi osobami bywają zagadkowe, kiedy wzajemne zachowania są nie adekwatne do obecnej sytuacji i nie umiemy znaleźć rozwiązania. Możemy sprawdzić, czy spotkaliśmy tą duszę w jakimś innym wcieleniu, czy mamy z nią “stare porachunki” i czy coś tu jest kontynuowane w relacji.
4 – Szukamy wyjaśnienia złożonych sytuacji życiowych. Zrozumienie przyczyn pozwala znaleźć właściwe wyjście lub przynajmniej uwolnić się od obciążeń emocjonalnych. Możemy odnaleźć swoją drogę ewolucji duchowej, odkryć swoje talenty i zadanie na to życie – co mamy do zrobienia obecnie.

Bardzo trudno jest zrobić sobie samemu regresję, tzw. samoregresję – być jednocześnie prowadzącym i poddającym się. Wgląd w poprzednie wcielenia staje się bardziej możliwy dla osób medytujących.
Jest jeszcze możliwość uczestniczenia w regresji grupowej – tu jednak trzeba się dostosować do scenariusza wspólnego dla wszystkich uczestników i do ogólnego tempa osoby prowadzącej.

Jeśli ktoś chce przyspieszyć swój rozwój, to sesja regresywna mu w tym z pewnością pomoże. Ponadto regresja daje szersze spojrzenie nie tylko na własne życie, ale pomaga też zrozumieć lepiej innych ludzi i ten świat, w którym żyjemy.