Dostrojenie

Dostrojenie

Dostrajam się do uzdrawiającej energii,
Do najwyższej wibracji ducha,
Wznoszę się ponad ziemskie cierpienie
Do krainy wiecznej szczęśliwości.

Dostrajam się do tego, co najlepsze na Ziemi,
Do przyjemności bycia wśród żywych,
Włączam się do pozytywnego współdziałania
Dla dobra wszystkich czujących istot.

Dostrajam się do prawdziwych przyjaciół,
Do współczujących i życzliwych dusz,
Powierzam się magnetyzmowi serc
Dla spełnienia radości kontaktu…

GaB, Warszawa