Kto

Kto się ukrywa
pod tą powłoką
za tą maską?

Kto gra tą rolę
małego biednego
nieszczęśliwego?

Kto niepokoi się
i martwi wciąż
swoim życiem?

Kto szuka odpowiedzi
na ostateczne rozwiązanie
wiecznego dyskomfortu?

Kto wierzy w istnienie
czegoś poza cierpieniem
tęskniąc za wyzwoleniem…

GaB, Warszawa