Kultywacja ewolucji

Kultywuję wielką Nadzieję,
bez której trudno żyć radośnie
w beznadziejnym świecie…

Kultywuję wielką Prawdę,
bez której trudno żyć bezpiecznie
w zakłamanym świecie…

Kultywuję wielką Mądrość,
bez której trudno żyć szczęśliwie
w ociemniałym świecie…

Kultywuję wielką Ewolucję,
której pragnie współczujące serce
tęskniąc  do Krainy Szczęśliwości…

GaB’15.01.2020