Medytacja Mistrza

Mistrzu Prawdy
– jesteś tu wewnątrz?
Pokaż mi jasną stronę!
Tak, jasna prawda…

Mistrzu Nieustraszony
– co z moim bezpieczeństwem?
Obejmij moje serce w pełni!
Tak, wielkie serce…

Mistrzu Mocy
– jak przezwyciężyć niemoc?
Przekonaj mnie, że mogę!
Tak, moc wyboru…

Mistrzu Wielowymiarowy
– gdzie mój prawdziwy dom?
Obudź mnie ze snu zagubienia!
Tak, wyższa świadomość…

GaB, 3 maja 2020😷