Medytacja schronienia

Czysta Kraina Schronienia
jest zawsze ze mną.

Prawość serca do głębi
oczyszcza i uzdrawia mnie.

Poczucie własnej wartości
w uniwersalnym wielkim Ja.

Otwartość mimo wszystko
to siła życia we mnie.

GaB, 15 kwietnia 2020 😇