Połączeni

Osobno a połączeni,
pozornie oddzieleni.
Wzajemnie powiązani,
duchowo zjednoczeni.

Połączeni Ziemią,
słońcem, księżycem.
Połączeni przestrzenią,
światłem, powietrzem…

Zawsze współzależni,
sercem odczuwalni.
Na dystans realni,
zmysłowo osiągalni.

Połączeni spojrzeniem,
uśmiechem, głosem.
Połączeni cierpieniem,
miłością, losem.

Ograniczeni i wolni,
podobni chociaż różni.
Stęsknieni swojej pełni,
nietrwali i wieczni.

Połączeni umysłem,
energią, duszą.
Połączeni życiem,
naturą, ciszą…

GaB, Warszawa