Radykalne wybaczenie

Radykalne wybaczenie

Radykalnie wybaczam rodzicom,
że nie kochali mnie, jak powinni.
Wybaczam nauczycielom, że
nie nauczyli mnie żyć szczęśliwie.

Radykalnie wybaczam lekarzom,
że nie zdołali zapewnić mi zdrowia.
Wybaczam politykom, że
nie zabezpieczyli mi dobrego życia.

Radykalnie wybaczam przyjaciołom,
że nie byli bezinteresowni wobec mnie.
Wybaczam partnerom, że
nie spełnili moich marzeń.

Radykalnie wybaczam Bogu,
że stworzył cierpienie, by nas uczyć.
Wybaczam przewodnikom duchowym, że
nie wyprowadzili mnie z ciemności.

Radykalnie wybaczam wszystkim,
którzy wypełnili naszą wspólną karmę.
Wybaczam sobie samej, że
stworzyłam nieświadomie przyczyny.

GaB, Warszawa